Dark

Light

Dark

Light

Scroll to top
Poslovnica I
Bihaćka 2a/IV, 21000 Split,
auto-skola-hajduk@st.t-com.hr
Tel.: 021 321 521
Poslovnica II
Poljička cesta 28b, 21000 Split,
autoskolahajduk@gmail.com
Tel.: 021 219 500

E-učenje 24 sata dnevno – samo za polaznike Auto škole Hajduk

E-učenje omogućava korisnicima kvalitetno sudjelovanje i nakon odslušane nastave i kada to pitanje udaljenosti, rasporeda i sličnih okolnosti praktički čine nemogućim. Široka dostupnost istovremeno omogućava i istovremeno sudjelovanje velikog broja naših polaznika.

U potpunosti modernizirana e-učionica otvorena je 24 sata dnevno, što omogućava najefikasnije moguće iskorištavanje vremena. Korisnici sami biraju kada će i kako pristupiti e-učenju budući da imaju stalan pristup materijalima i testovima.

E-učenje putem interneta omogućava posebno dinamičnu interakciju između našeg predavača i polaznika. Svaki pojedinac doprinosi nastavi pokretanjem, odnosno sudjelovanjem u raspravama koje se tiču dotične teme.

U sklopu sustava lako je omogućena integracija i pristup drugim izvorima bitnima za gradivo koje se podučava.

Please follow and like us:
Pin Share
Author avatar
Denis Ozegovic
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram