Periodička izobrazba vozača (KOD 95)

Autoškola Hajduk - periodička izobrazba vozača KOD 95

Periodička izobrazba vozača

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju svjedodžbu o srednjoj stručnoj spremi za Vozača motornog vozila ili svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.
Po završetku obuke vozačima se izdaje Potvrda o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.

Periodičku izobrazbu moraju proći:

a) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama,

b) vozači koji posjeduju kategorije D1, D1E, D ili DE do 10.09.2015. i koji posjeduju kategorije C1, C1E, C ili CE do 10.09.2016. te nakon toga roka svakih pet godina,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe.

Vozači koji imaju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama, te vozači koji su oslobođeni obveze početne kvalifikacije i vozači koji imaju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o periodičkoj izobrazbi, a koji su dulje od pet godina prestali obavljati poslove vozača, prije početka ponovnog obavljanja poslova vozača, dužni su proći periodičku izobrazbu.

Online kontakt obrazac

Ime i prezime (obvezno)

Adresa (obvezno)

Poštanski broj (obvezno)

Kontakt broj (obvezno)

Tvoj Email (obvezno)

Polagao bih

Napomena

Facebook