Kategorije

UPISI U TIJEKU

Upišite se na novi tečaj za kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C, D i CE kategorije. Organiziramo početak tečaja svakog ponedjeljka. Nastava za jutarnju grupu iz prometnnih propisa počinje u 9.00, a za poslijepodnevnu grupu u 18.00 sati. Upisi u našim poslovnicama Bihaćka 2a (4. kat) i Poljička cesta 28b (2. kat) u Splitu vrše se svaki dan. Nastava iz Prve pomoći organizira se u Auto školi Hajduk za kandidate iz svih autoškola.www.autoskola-hajduk.hr
Tel. 021 321 521, 321 522

Autoškola Hajduk - A1 kategorija

A1 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,1 kW/kg i motorna vozila na tri kotača do 15 kW; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 15 godina i 6 mjesseci života.

A2 – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjesseci života.

A – motocikli sa ili bez bočne prikolice i motorna vozila na tri kotača snage veće od 15 kW; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršene 23 godina i 6 mjesseci života ili 19 godina i 6 mjeseci uz posjedovanje vozačke dozvole A2 kategorije najmanje dvije godine.

Autoškola hajduk - BMW B kategorija

B – motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjeseci života.

BE

BE – spadaju kombinacije vozila koje se sastoje od vučnog vozila B kategorije i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila ne prelazi 3.500 kg; minimalna dob za upis u autoškolu je navršenih 17 godina i 6 mjeseci života i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije najmanje godinu dana.

14

C – motorna vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3.500 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili 17 godina i 6 mjeseci, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje Vozač motornog vozila).

autoskolahajduk-cekat

CE – skupine vozila koje se sastoje od vučnoga vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 20 godina i 6 mjeseci života ili 17 godina i 6 mjeseci, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje Vozač motornog vozila).

d

D – motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala uz vozača; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 23 godina i 6 mjeseci života ili 20 godina i 6 mjeseci, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije (stručnu spremu za zanimanje Vozač motornog vozila).

AM kategorija

AM – mopedi i motokultivatori; minimalna dob potrebna za upis u autoškolu je navršenih 14 godina i 6 mjesseci života.

Facebook